94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

AP – Autorské právo (6.–8. 8.)

Lektor Viktor Košut

Třídenní seminář

Autorské právo a úkony s ním spojené jistě nepatří k nejoblíbenějším okolnostem vzniku inscenace – zároveň ale není třeba z něj mít strach. A protože nejvíce se bojíme neznámého, nabízí se skvělé řešení: seminář, v jehož rámci se posluchači z mimořádně povolaných úst dozvědí o základních pojmech autorského práva v praxi divadelního provozu. Řekneme si, co vůbec autorské právo je, jak je chráněno, jak se řeší spoluautorství, jak dlouho trvá autorskoprávní ochrana nebo co jsou to díla volná. Poučíme se stran smluvní problematiky, představíme si jednotlivé divadelní profese a jejich autorskoprávní vymezení či zařazení, řekneme si, jaké má pořadatel divadelní akce povinnosti ve vztahu k autorům, hercům či jiným osobám, nebo jak to vypadá s divadelními zájezdy a hostováním v ČR a zahraničí. Především ale nebudou chybět praktické rady při získávání licencí pro divadelní provozování od autorů nebo jejich agentur či kolektivních správců (OSA, DILIA, INTERGRAM).  

Lektor Viktor Košut je právník a vystudovaný divadelní produkční s duší umělce. Řadu let pracoval na právním oddělení literární, divadelní a audiovizuální agentury DILIA a nyní (od roku 2018) působí jako samostatný advokát se specializací na práva duševního vlastnictví a související obory. V kontaktu s divadlem jej udržuje členství ve Správní radě Dejvického divadla (od roku 2008) a externí výuka základů soukromého smluvního a autorského práva na Katedře produkce pražské DAMU (od roku 2012). Je rovněž členem ALAI Czech Republic, spolku sdružujícího české a slovenské vědce, právníky, advokáty a jiné odborníky na práva duševního vlastnictví. Pravidelně poskytuje lektorské přednášky a semináře jak pro vzdělávací instituce, tak také pro ziskové i neziskové subjekty. Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě, kultuře, umění, józe a rád se vzdělává v různých oblastech.