94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Cholesterol

CholesterolHlavní program

5. 8. 2023 17:00 — 18:10

Předplatitelé A

5. 8. 2023 20:15 — 21:25

Předplatitelé B

Jiráskovo divadlo

DISK Trnava
Inscenácia je vhodná pre divákov od 15 rokov.
Délka předatavení: 70 minut

O inscenaci:
Sedem hercov nás vťahuje do svojho vnútorného sveta, v ktorom sa miešajú banálne rozhovory s nutkavými obsesiami, úvahy o nenávisti a láske, vzťahy nežné, ale aj veľmi surové. Súbor sa naďalej vyjadruje svojím typickým originálnym jazykom, či už skutočným, alebo pohybovým, so značnou dávkou expresívnosti. V tomto prípade používa aj expresionistické prvky vo výtvarnom poňatí inscenácie. „Termín expresionizmus je často vykladaný ako „pocit úzkosti“, čo súvisí s tým, že väčšina expresionistických diel je neveselá a tento pocit sa snaží navodiť“ ... je to „nadčasová tendencia, ktorá sa prejavuje v umení v určitých zvratových obdobiach ako reakcia na nepokojnosť doby“.

Scenár: Kolektív tvorcov s použitím skladby skupiny DMS Zlatí a zároveň kanál a skladby Jerry Hermana I am what I am.
Scenár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 8. apríla 2022 do 26. novembra 2022.