94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

ČT - Seminář moderování a interview s Českou televizí. Třídenní seminář v termínu 30. července – 1. srpna

Lektoři: Zuzana Petrů a Jakub Anděl

Seminář zájemcům poskytne teoretickou přípravu i praktickou zkušenost publicistického i eventového moderování, přípravu a vedení rozhovorů s odborníky, osobnostmi nebo laickou veřejností.

Divadlo je jedno z nejstarších komunikačních médií současného světa. Audiovize naopak jedním z nejmladších. Podle jedné z teorií se divadlo vyvinulo z předvádění reálných událostí pro ty, kdo u toho nebyli. Ze znázorněného vyprávění. Televize naproti tomu dokáže události zprostředkovat okamžitě, v přímém přenosu. Přesto se má od divadla dál co učit. Ale také mu má co oplatit.

Co mají společného herci a moderátoři? Hlas a řeč jsou nezbytným hereckým, ale i moderátorským nástrojem. Stejně tak schopnost být pohotový, ptát se, zapamatovat si text a veřejně vystupovat. Herecká práce je té moderátorské možná podobnější než by se na první pohled zdálo.

Seminář je vhodný pro všechny se zájmem o moderování kulturních událostí či práci v médiích, pro zájemce o audiovizuální tvorbu. Seminář předpokládá tvůrčí aktivitu i v odpoledních hodinách, kdy seminaristé budou samostatně sbírat materiál v terénu apod.

Lektorka Zuzana Petrů je redaktorka a moderátorka, podílí se na přípravě příspěvků pořadu Artzóna. Studuje Audiovizuální tvorbu a divadlo na Divadelní fakultě JAMU.

Lektor Jakub Anděl je novinář a editor kulturní redakce Zpravodajství ČT.