94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Divadlo nám není úplně cizí

2.8.2023

Rozhovor s vedoucím souboru Rosénka – Hrozénka Šimonem Axmannem.

Máte jako soubor nějakou zkušenost s Jiráskovým Hronovem?

Ne.

A vnímáte se do jisté míry jako divadelní soubor?

Jsme folklorní soubor, ale rádi tím směrem řekněme lidového divadla občas zabrousíme. Protože je pro celou Rosénku důležitý, abychom nezachovávali folkor v nějaký posvátný škatulce, ale abychom ho rozvíjeli pokud možno jako živou záležitost a abychom ho nabídli divákovi třeba v nějaký atraktivnější formě. Z tohoto pohledu jsou nám nějaký divadelní postupy blízký. Nemáme to tak ve všech choreografiích, ale třeba ve spolupráci s externími choreografy.

V programu je napsáno, že soubor spadá pod Dejvické divadlo. To mi prosím vysvětlete.

To je taková historická záležitost a velký štěstí. FS Rosénka založila Radmila Baboráková v roce 1982, letos tedy dokončujeme čtyřicátou sezónu, a později se dala náhodou dohromady s tehdejší ředitelkou Dejvického divadla. Slovo dalo slovo a nějak nás trpí. Ta spolupráce funguje velmi dobře, zkoušíme ve zkušebně i na scéně Dejvického divadla. A možná to i hezky zapadá do sebe, že nám to divadlo není úplně cizí.

A jak je to s folklorem v Praze? Má to nějaké specifikum, provozovat folklorní soubor v Praze?

V Praze je řada folklorních souborů, ale většina se nevěnuje, logicky, pražskému folkloru, ale středočeskému. Nebo slovenskému, nebo jako my moravskému. To je to specifikum, věnujeme se folkloru moravskému, který třeba i nářečím není těm dětem, protože máme především dětské skupiny, tak vlastní. A možná proto je nám ten folklor jižní Moravy trochu vzácnější, než jak je to u souborů, které dělají Moravu a jsou přímo z dědiny, kde se ten tanec tančí. Mají k tomu blíž, ale je to pro ně samozřejmější.

Zajímá mě i dramaturgie, proč jste vybrali tento příběh?

Nás tahle choreografie baví. Už není nejnovější, ale po covidu se nám zastesklo, že bysme ji mohli oprášit.

Ptám se, protože jsem zpočátku měla pocit, že se tam zablýskne současné téma – zpočátku to vypadá, že soud se odehrává kvůli obtěžování…

Choreografie má zhruba deset let, takže silnější hnutí MeToo přišlo až později. A my jsme se tím spíš nenechali omezovat, než abychom to téma chtěli vynášet.

Ptala se Kateřina Prášilová

Zpět