94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Srdce bije pro divadlo Hronov , 31.7.- 4.8. 2023

(HE)ART BEATS! FOR THEATRE - Mezinárodní kolokviumHronoff

31. 7. 2023 17:00 — 19:00

1. 8. 2023 17:00 — 19:00

2. 8. 2023 17:00 — 19:00

3. 8. 2023 17:00 — 19:00

4. 8. 2023 17:00 — 19:00

Jiráskovo divadlo

Malý sál Jiráskova divadla

Mezinárodní odborné kolokvium zaměřené na výměnu informací a zkušeností v oblasti divadelní
kritiky a vzdělávání v oboru, se zřetelem na amatérské divadlo v Česku a na Slovensku. Chceme
posílit síť profesionálních lektorů a porotců (také kritiků), kteří mohou působit v obou zemích a
pokusit se definovat práci porotce amatérské divadelní inscenace, určit specifika, psychologické
zázemí, problémy a překážky. Kolokvium doplní vzdělávací a rozborové semináře festivalu Jiráskův
Hronov.

PRO KOHO?
Pro umělce, učitele, divadelní lektory a porotce, studenty uměleckých akademií

PARTNEŘI:
NOC - Národné osvetové centrum (SK), DAMU, JAMU, VŠMU

https://konference.nipos.cz/2023-heartbeats/

Konferenční příspěvky budou probíhat od pondělí 31. 7. do pátku 4.8. vždy od 17 do 19hod v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově.

Harmonogram:

31.7. Spolupráce s profesionálními divadelníky (tradice, současný stav, překážky, rizika)

Luděk Horký - CZ

Ján Šimko - SK

1.8 Specifika posouzení amatérských inscenací a práce porot amatérských festivalů

Michal Zahálka - CZ

Jožo Krasula - SK

2.8 – Umělecké školství v dramatickém oboru (popis struktury, silné a slabé stránky, zhodnocení do jaké míry je amatérské divadlo výchovou talentů a zásobárnou uměleckých škol a zda se mladí profesionálové k amatérskému divadlu jako hostující umělci či lektoři a porotci vracejí..)

Petr Michálek - CZ

Sasa Stefkova - SK

Zoltan Friedman - SRB

3.8. Současný stav amatérského divadla v obou zemích (tendence, rozšíření, neformální vzdělávání a  systém přehlídek, srovnání s profesionálním divadlem…)

Lenka Lázňovská - CZ

Jakub Molnár - SK

Conny Groot - NL + Zoltan Friedman - SRB + Ljljana Pantelic - SRB

4.8 Umělecká divadelní kritika v obou zemích, její problémy a nové výzvy

Radmila Hrdinová - CZ

Martina Mašlárová - SK

Soubory ke stažení