94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Hronov jako průsečík mezi divadelním a televizním světem

2.8.2023

Rozhovor s analytikem ČT Kamilem Švecem.

Mediální partnerství České televize a divadelního festivalu Jiráskův Hronov přináší do ustálených vod amatérského divadla další – a dá se říct, že velmi zajímavý – rozměr. Ochotnické divadlo získává v České televizi vysoce profesionálního partnera, který může jeho aktivity ukázat velmi širokému okruhu televizních diváků. Jde tak o pozoruhodný počin, který může mít zásadní dopad na propagaci neprofesionální kultury. O mediálním propojení Hronova a televize jsem hovořil s analytikem ČT Kamilem Švecem.

Jak vlastně vznikl nápad propojit Českou televizi a festival Jiráskův Hronov?

Česká televize často navštěvuje nejrůznější kulturní akce typu Jiráskův Hronov. Například jsme pravidelně a dlouho na filmové škole v Uherském Hradišti. Řekli jsme si, že Jiráskův Hronov je důležitá akce zásadního významu. Navíc televize a divadlo mají mnoho rysů společných a existuje hodně průsečíků mezi divadelním a televizním světem. Tuto skutečnost jsme využili jako příležitost k propojení obou těchto světů. Připravili jsme tedy pro účastníky Jiráskova Hronova seminář. Odpovídá to i tomu, že rádi jezdíme do regionů a rádi propagujeme kulturní akce. Česká televize se tedy letos poprvé stala jedním z mediálních partnerů festivalu. Dá se říct, že všechno do sebe určitým způsobem zapadlo.

Spojení televize a festivalu mi přijde logické. Dokonce natolik, až mě překvapuje, že k něčemu takovému nedošlo dříve…

Je pravda, že my ze zpravodajství, kteří máme na starosti podobné akce, jsme měli dost náročné poslední tři až čtyři roky. Ať už kvůli epidemii, nebo válce. Na podobné projekty prostě nebyl čas. Nebylo to možné. Až v letošním roce jsme začali podobné aktivity znovu startovat, a dokonce hledat i nové. I proto jsme se rozhodli právě pro Jiráskův Hronov.

V čem vlastně mediální partnerství České televize a Jiráskova Hronova spočívá?

Česká televize tím, že je mediálním partnerem, dává festivalu určitou záštitu. O festivalu se často hovoří ve Zpravodajství. Již během prvního dne festivalu jsme odsud například vysílali reportáž, v neděli jsem zde také potkal kolegyni, když natáčela další vstup. Znamená to, že festivalu ve vysílání dáváme prostor. Současně, jak už jsem zmínil, jsme se zapojili do nabídky festivalových seminářů. Připravili jsme třídenní kurz od neděle do úterý, který připravila Zuzana Petrů, redaktorka brněnské redakce a zároveň dlouholetá účastnice festivalu. Účastníci si mohli zkusit, jak vypadá vstup do vysílání a podobně. Včera s účastníky semináře trávil čas Jakub Anděl, editor redakce kultury České televize. Býval sám redaktorem a nabízí pohled na to, jak se zpracovává kulturní zpravodajství. Například i v tom smyslu, jak se mohou kulturní akce prosadit do vysílání. 

Každé partnerství má minimálně dva partnery, kteří přispívají společnému prospěchu. Co vám nabízí divadelní festival?

Jsme velmi rádi, když potkáváme nové lidi, které zajímá televizní vysílání. Je pro nás důležité propojování kontaktů mezi kulturní sférou a Českou televizí. Současně může někoho zajímat i kulturní zpravodajství a možná by někoho zajímala i užší spolupráce s televizí. Jedná se o sféry, které nás zajímají.

Letošní partnerství je jednorázovou akcí nebo se bude jednat o seriál, který na letošní díl naváže v příštím roce?

Vzhledem k tomu, že je spokojenost na naší straně, a zdá se, že i na straně festivalu, doufám, že by partnerství mohlo pokračovat. Pochopitelně ovšem nejsem tím, kdo o tom rozhoduje. Bude záležet jak na organizátorech festivalu, tak na povolanějších lidech v České televizi. Myslím si však a doufám, že to není jednorázová záležitost.

Už vidíte nějaké pozitivní výsledky této spolupráce?

Zatím máme zpětnou vazbu ze semináře a zdá se, že jeho frekventanti jsou spokojeni. Doufám, že se nepletu. Je to pro nás důležité.

Ptal se Honza Švácha

Zpět