94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Je toho letos opravdu dost, a je to od rána do večera

29.7.2023

Rozhovor s programovým ředitelem Janem Julínkem.

A je to tady zas. Po doznívajících covidových letech se letošní 93. ročník Jiráskova Hronova představí v plné kráse. Přinese mnoho desítek představení různých žánrů v hlavním programu i off-programu a bezpochyby zaujme i množství nových mladých seminaristů, kteří doplní množství vytrvalců z řad milovníků amatérského divadla, kteří na festival jezdí už mnoho desítek let. O tom, jaký letošní festival bude, jsme si povídali s programovým ředitelem Janem Julínkem. 

Setkáváme se před začátkem 93. Jiráskova Hronova. Zažili jsme společně i napínavý rok, kdy vůbec nebylo jisté, zda se kvůli covidu festival odehraje naživo, či jen on-line. Podařilo se už dostat festival do normálu?

Já doufám, že ano. Přípravy proběhly tak, jak jsme si představovali, takže vše nasvědčuje tomu, že se jsme se vrátili do normálu. To ale nakonec ukáže až průběh festivalu. Samozřejmě, pořád je co posouvat, zlepšovat. Nejde všechno najednou, ale návštěvnost seminářů, divácký zájem i naplněnost programu je na předcovidových číslech, a to nás těší. 

Jaké konkrétní změny a vylepšení můžeme letos očekávat. Slyšela jsem o výraznější proměně Problémového klubu...

Viditelných změn, jako že by se měnilo schéma festivalu, zas tolik není. Co se týče hracích prostor, vše se odehraje tam, kam jsou lidé zvyklí chodit. Takže tou nejviditelnější změnou je právě proměna koncepce PC, který nebude rozebírat konkrétní inscenace. Bude spíše jakousi nadstavbou, bude se zaměřovat na hledání témat, která spojují viděné inscenace. Ty pak bude zasazovat do nějakého nejen přehlídkového, ale i společenského kontextu. Je to náš pokus udělat PC trochu jinak, než jak tomu bylo v předchozích letech, posunout ho trochu dál. A na druhou stranu se vrátit k odkazu profesorů Císaře a Štefka, kteří ho dělali kdysi… Postupem času nám přišlo, že se PC mění v rozborové semináře. A názor odborných rad i festivalového výboru je ten, že rozborové semináře soubory absolvovaly na krajských a celostátních přehlídkách, a že tady by bylo na místě – i vzhledem k mezidruhovosti přehlídky – snažit se zasadit inscenace do nějakého kontextu, hledat rozdíly a souvislosti. 

Nové bude do značné míry i složení lektorů?

Kromě Aleny Zemančíkové to bude Oldřich Kužílek, René Levínský a Miriam Kičiňová. Moderovat bude Luděk Horký, kterého v prvních dvou dnech zastoupí Ivo Kristián Kubák. 

V předchozích letech existoval i jakýsi doplněk k PC, jakýsi neoficiální diskusní klub. Prý bude fungovat i letos?

Bude to pokračování loni ověřené koncepce Jaromíra Hrušky, která se setkala s úspěchem a velmi kladnými ohlasy. V Divadelním Klubu rváčů by se přítomní měli bavit o konkrétních inscenacích. Bude to tedy jakási debata řízená Jaromírem Hruškou, v níž budou diskutovat diváci, seminaristi a festivaloví hosté. A tam by mělo k rozborům inscenací docházet.

Bude to tedy diskuse na trochu „neoficiální“ úrovni, kde si může kdokoli zanadávat?

Loni to tak bylo. Jaromír to měl zajímavě připravené, a věřím, že to má připravené i letos. Má témata, dokáže lidi rozmluvit, takže nehrozí, že by se hodinu sedělo a mlčelo. Na diskusích, které jsme měl možnost vidět loni, probíhaly mnohdy velmi vášnivé spory – přesně tak, jak to má být.

V kolika prostorách se tedy bude hrát?

V Jiráskově divadle, v Sále Josefa Čapka a v Sokolovně, což jsou hlavní hrací prostory. V Myšárně letos představení nebudou, protože tam bude probíhat seminář jevištních technologií a kouzel WOW Janka Lesáka. V rámci off-programu v parku se bude hrát na velké stagi, malé stagi, ale také se bude hrát a tančit na trávě vedle malé stage. Něco je připraveno také na náměstí, před Sálem Josefa Čapka a před Jiráskovým divadlem.

Předpokládám, že program na JH byl již tradičně vybírán z nominací a doporučení z celostátních oborových přehlídek různého typu. Jak je to s výběrem na off-program?

Je to tak, že na pohádky na velké stagi – protože tolik pohádek se nehlásí – oslovujeme soubory a divadla, která se nám zdají vhodná. Ne každé divadlo se na velkou scénu hodí. Většinou je to nasmlouvané s malými nezávislými scénami, letos se nám podařilo získat i hradecký DRAK. Snažíme se to dělat druhově i žánrově tak, aby pohádky byly barvité a pro diváky atraktivní. Co se týká malé stage, je to na bázi přihlášek souborů. Může se přihlásit kdokoli, a z nabídek vybíráme, co se hodí dramaturgicky a termínově. 

Jak je to s obsazeností seminářů a jak vlastně fungují?

To je jedna z věcí, které patří k novinkám. Díky Tereze Ondrové se podařilo semináře rozdělit, takže nejsou jen týdenní, jak bývalo zvykem. Letos je více třídenních seminářů, a budou probíhat i jednodenní semináře s Jankem Lesákem. Což přitáhne víc seminaristů, protože ne všichni tady můžou být celý týden, tohle je šance pro ty, co přijedou třeba jen na část festivalu. Semináře jsou všechny naplněné, drtivá většina je dokonce vyprodaná. Jsou seznamy zájemců, kteří čekají, jestli se uvolní místo, ale tím, že je systém prodeje nastaven tak, že lidi musí seminář rovnou platit, zpravidla všichni přijedou. Naplněnost seminářů za tu dobu, co dělám JH, což je asi sedm nebo osm let, je největší. Je to rozdělením seminářů i metodickým vedením, lidmi, které Tereza oslovuje. Má neuvěřitelnou schopnost přesvědčit i lidi, kteří na Hronově nikdy nebyli – což považuju za velký bonus –, aby přijeli. Takže „nováčci“ jsou nejen seminaristé, ale i někteří lektoři, kteří nemají úplně zkušenost s amatérským divadlem, ale svým způsobem ho obohacují.

Na praktické záležitosti spojené přímo s realizací festivalu v Hronově se zítra zeptám ředitelky KIS paní Čmelíkové. Vy se staráte asi spíše o program…

Nemáme to s Šárkou striktně rozdělené. Moc dobře si uvědomujeme, že problém jednoho je i problém druhého. Takže když se nějaký problém vyskytne, neřešíme, v čí kompetenci ta věc je, ale snažíme se řešení najít společně. A festival to posouvá dál.

Dokážeš říci, kolik inscenací a představení se na letošním JH odehraje? 

V hlavním programu je na čtyřicet inscenací, které se budou hrát v nějakých devadesáti představeních. Dalších čtyřicet divadel je v rámci doprovodného programu, dále to bude třicet koncertů, čtyři výstavy a dalších třicet doprovodných akcí. Je toho letos opravdu dost, a je to od rána do večera.

Kolik je letos seminaristů?

Je to přes 250 seminaristů, jsou tam lidi, kteří musí donést potvrzení, protože jsou nezletilí, a jsou tam i zasloužilí účastníci seminářů, kteří pravidelně jezdí několik desítek let. 

Čekáte nějaké významné hosty? 

Na oficiální zahájení by měl přijet ministr kultury, hejtman kraje, přítomen bude starosta Hronova a mnozí další z institucí, které JH finančně podporují, a díky nimž může i v dnešní ne úplně dobré finanční situaci festival existovat v poměrně velkorysé podobě. Kromě toho přijede celá řada zahraničních hostů, protože během JH bude probíhat konference (HE)ART BEATS! FOR THEATRE Srdce bije pro divadlo. Je to kolokvium, které je součástí velké mezinárodní konference, která vyvrcholí příští rok v Praze. Bude se konat od pondělí do pátku v době od 17 do 19 hodin v Malém sále Jiráskova divadla, takže tam všechny zvu. Nejen čeští účastníci, ale i hosté ze Slovenska, Srbska či Holandska budou společně zkoumat téma profesionálů v amatérském divadle a diskutovat o tom, jakým způsobem pracovat s amatérskými divadelníky, a to ať na pozici lektorů, porotců, nebo metodických pracovníků. Kromě toho připomínám, že na doporučení z AITA/IATA vystoupí dva zahraniční soubory, Divadelný soubor DISK z Trnavy a Owen Corey z divadelního kolektivu Giddy Round z USA.

Ptala se Jana Soprová

Zpět