94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

DOKU – Dokumentární divadlo

Lektor: Boris Jedinák

Seminář je o dva dny zkrácen a potrvá do čtvrtka 3. srpna včetně.

Seminář je otevřený všem návštěvníkům, kteří v divadle vyhledávají dialog nad aktuálními společenskými a politickými tématy.

„Je nutně třeba lstivosti, pokud chceme šířit pravdu.“

Bertolt Brecht

Jakými prostředky a jakými „lstmi“ může divadlo upozorňovat na současná společenská a politická témata? Jak vzpomínáme na naši dávnou i nedávnou historii a jak nám divadelní médium může pomoci ověřit si, jestli si ony události opravdu pamatujeme tak, jak se skutečně staly? Kdo všechno může na jevišti dostat slovo a co (nebo kdo) všechno může být zdrojem dokumentárního divadla?

Seminář je otevřený všem návštěvníkům, kteří v divadle vyhledávají dialog nad aktuálními společenskými a politickými tématy. Naše setkávání budou kombinovat ukázky z české i světové tvorby spadající do širokého proudu tzv. „dokumentárního divadla“ a (především) kreativní hry a úkoly rozšiřující zájem, imaginaci a dovednosti uchazečů. Seminář mohou využít jednotlivci i celé soubory (nebo jejich zástupci) ke konzultaci a rozvíjení svých projektů.

Seminář je o dva dny zkrácen a potrvá do čtvrtka 3. 8. včetně. 

Lektor Boris Jedinák je dramaturg, režisér a performer. Absolvoval magisterské studium dramaturgie na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU a minulý rok završil magisterský obor Etnologie a kulturní antropologie na FF UK. Jako dramaturg a autor se podílel na inscenacích řady českých scénl. Lákají ho divadelní tvary na pomezí inscenace, hry a instalace, které zkoumají participaci diváka a zároveň ho zajímá hledání možných propojování divadelní tvorby a kulturně-antropologického výzkumu. Patří mezi zakládající členy skupiny 8lidí a herního studia PalackyGames, v současnosti působí jako stálý dramaturg v Divadle na Zábradlí.