94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Jiráskovo divadlo

Záměr vybudovat v Hronově divadelní budovu se zrodil po oslavách sedmdesátin Aloise Jiráska (1921). Postaveno bylo z iniciativy Družstva pro postavení Jiráskova divadla. Původní projekt s muzeem, knihovnou a čítárnou vypracoval zdarma hronovský rodák Ing. arch. Jindřich Freiwald (1890 - 1945). Dne 26. srpna 1928 se konala slavnost položení základního kamene za účasti Aloise Jiráska, který při poklepu pronesl památná slova, vepsaná do čelní zdi vestibulu: „A dílo to budiž požehnané...“ Od roku 1931 se  každoročně stává centrem konání mezinárodní přehlídky ochotnického divadla – Jiráskův Hronov.

Přejít na program v Jiráskově divadle