94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Náměstí Čs. armády

Uprostřed hronovského náměstí stojí mariánské barokní sousoší z roku 1725. Na centrálním sloupu je umístěna barokní socha Panny Marie s Ježíškem v náručí, níže na podstavcích sochy sv. Václava, sv. Bedřicha, sv. Zikmunda a neznámého světce s papežskou tiárou, nejníže v kartuši reliéf sv. Jana Křtitele, Petra, Máří Magdalény a Josefa.

Přejít na program na náměstí Čs. armády