94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

O Hechtovi (+něco navíc)

8.8.2021

Dlouholetý lektor Jiráskova Hronova Michal Hecht letos oslavil – snad se to může zveřejnit – šedesátiny (narodil se 1. června 1961). Pantomimu studoval v polovině osmdesátých let v Brně u Zojky Mikotové.
Dlouholetý lektor Jiráskova Hronova Michal Hecht letos oslavil – snad se to může zveřejnit – šedesátiny (narodil se 1. června 1961). Pantomimu studoval v polovině osmdesátých let v Brně u Zojky Mikotové. Od roku 1988 jezdil po světě se svými sólo programy a vyučoval tam nejen pantomimu, ale především pohyb, neverbální divadlo.
 
Češi tehdy byli vnímáni spolu s Francouzi za absolutní špičku moderní pantomimy, a tak byl o jeho kurzy – coby Čecha – velký zájem. Ve Finsku mu v roce 1991 dokonce nabídli vyučovat na Tamperské divadelní universitě NÄTY, obdobě naší DAMU, a tak tam sedm let učil pantomimu a různé formy neverbálního umění. V roce 1998 se vrátil do Čech a od té doby hraje a vyučuje zde.
Od poloviny devadesátých let pravidelně vede semináře na festivalech Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. V příštím školním roce – od října – bude navíc spolupracovat s kulturním střediskem U Koruny v Praze-Radotíně. Vzniká tam totiž nové kulturně komunitní centrum Koruna, kde bude nejen komunitní kavárna, dům na půli cesty či nízkoprahové centrum, ale jednou z aktivit bude i pravidelný workshop Mladá scén(k)a, který bude pracovat v duchu „divadla utlačovaných“, kterou v šedesátých letech minulého století vytvořil brazilský divadelník Augusto Boal. A Hecht jej povede spolu s loutkoherečkou Miladou Čechovou, se kterou se zná ještě z dob svého plzeňského působení, kde v roce 1981 založil a vedl Divadlo Luks. Workshop Mladá scén(k)a je určený teenagerům, obyvatelům a obyvatelkám „domu na půli cesty“, ale také všem, kteří chtějí světu „něco“ sdělit originální formou. Bude se zde zkoumat život, budou se klást otázky, hledat odpovědi, nabídneme možnosti dialogu, řešení konfliktů, problémových situací... to vše za použití dramatických výrazových prostředků, říká mi Dana Radová, ředitelka střediska, se kterou se scházím o chvíli později. Otevření KKCK se uskuteční od 30. září do 2. října a semináře začnou v říjnu.
 

Zpět