94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Od tématu k divadelnímu tvaru

6.8.2021

PRO jako PROces a PROdukt
Seminář pod vedením Jana Mrázka a Pavla Skály se koná již potřetí, ale v letošním roce zaznamenal zásadní posun, když se stal seminářem tříletým.
PRO jako PROces a PROdukt
Seminář pod vedením Jana Mrázka a Pavla Skály se koná již potřetí, ale v letošním roce zaznamenal zásadní posun, když se stal seminářem tříletým. Jak říká anotace kurzu v informaci Jiráskova Hronova, je určen pro ty, kteří hledají cesty k tvorbě, pro budoucí pedagogy a lektory nejen dramatické výchovy, i pro ty, kteří chtějí načerpat inspiraci nebo se sebepoznávat. Setkání budou probíhat dvakrát do roka, vždy na Jiráskově Hronově a pak začátkem dubna v Mostě na festivalu PřeMostění. A první část této divadelní tříletky začala právě letos.
 
„Již v názvu semináře samotném je řečeno, o co nám vlastně jde. O cestu od tématu k ucelenému divadelnímu tvaru. S tím, že pouť k divadelnímu tvaru nemusí být o pouhém nazkoušení a odehrání představení. V průběhu zkoušení je zcela jistě možné se rozvinout v celé řadě věcí, což je vlastně princip dramatické výchovy i jiných přidružených směrů, které berou divadlo jako prostředek k růstu člověka nebo stejně zaměřené skupiny lidí,“ vysvětluje jeden z lektorů semináře Jan Mrázek a dodává, že účastníci kursu hrají hry, absolvují cvičení, hodně improvizují a přes improvizaci se snaží objevovat svoje způsoby myšlení a jednání na divadle i v běžných životech. Dívají se okolo sebe a sbírají témata tak, aby někdy v budoucnu mohl ze získaných poznatků vzniknout divadelní tvar.
 
Na otázku, zda v semináři jeho účastníci pracují na konkrétním textu, odpovídá, že v určité fázi tříletého semináře přijde na řadu i text, který bude vycházet z nějakého zásadního tématu. Dosud se však projekt nachází ve stádiu PROcesu a na PROdukt si budou seminaristé muset ještě nějako chvíli počkat. Nedá mi to a ptám se lektora na podobnost semináře s KOPRem (Kurz praktické režie – čtyřletý vzdělávací projekt určený režisérům amatérských divadelních souborů.)
 
„Náš seminář je ke KOPRu často přirovnáván. Semináře se budou účastnit v průběhu tří let stále stejní lidé, již nebudeme přijímat další frekventanty. Toužíme po tom, aby lidé, kteří se přihlásili letos, s námi zůstaly během celých tří let,“ říká Jan Mrázek a vysvětluje, že stejně jako u KOPRu bude výsledkem kurzu divadelní tvar, který bude nakonec představen zde na Hronově.
 
 
 
 
 
A jak konkrétně probíhá učení seminaristů? „Děláme cvičení, která pocházejí z nejrůznějších zdrojů. Například z improligy pocházejí cvičení, která jsou zaměřená na rytmus, na spolupráci, na koncentraci a vnímavost. Pak následuje relativně volná improvizace, která je založena na takzvané partituře impulzů. To je pojem, který pochází z polského antropoetického divadla – každý z účastníků má svůj arzenál gest a pohybů, které potom v improvizaci používá,“ naznačuje Jan Mrázek a k celkové koncepci kurzu dodává, že společně s druhým lektorem Pavlem Skálou mají rámcový plán. „Například na příštím běhu semináře na PřeMostění v Mostě se chceme zabývat dramaturgií a budeme více do hloubky diskutovat o představeních na přehlídce. V dalších setkáních se budeme věnovat hlasové a pohybové výuce a v konečném důsledku i samotné tvorbě tvaru. Seminář je určen pro lidi, kteří divadelně tvoří. Jak pro pedagogy tak pro ty, kteří cítí potřebu tvořit a zatím nevědí jak.“
 
Seminář PRO jako PROces a PROdukt navštěvují herci a lidi divadlem poučení, ale jsou zde i frekventanti, kteří teprve stojí na počátku svého divadelního života. Kursu se účastní i několik budoucích učitelů dramatické výchovy. Složení skupiny doplňují čtyři frekventanti, kteří absolvovali předchozí semináře dvojice Mrázek - Skála.
 
Bývá tradicí, že semináře Jiráskova Hronova předvedou v průběhu sobotního dopoledne něco z toho, co se v průběhu týdne naučili. „Hodně jsme se o tom bavili a došli jsme k tomu, že si uděláme předváděčku pouze pro sebe a pro nemnoho pozvaných diváků. Nebude se konat v sobotu, ale v jiný čas. Zatím ještě nemáme hotový žádný ucelený tvar, který bychom chtěli předvést, říká Jan Mrázek.
 
Nezbývá, než si počkat na konečný výsledek za tři roky. Z dosavadního průběhu semináře a seminářů předchozích je zřejmé, že je na co se těšit.
 

Zpět