94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

PC neboli Problémový klub

Lektorský sbor: Alena Zemančíková, Jitka Šotkovská, Luděk Horký, Ivo Kristián Kubák

Problémový klub je vzdělávací platformou, která si klade za cíl nahlížet divadlo z různých úhlů pohledu a zasazovat vybrané inscenace do širších kontextů. Neočekávejte hodnocení představení odbornou porotou, ale obecnější rozpravu nad tématy, která nás pálí. Inspirováni viděným se spolu s odborníky z různých profesí můžete pustit do debaty, nebo si jen vyslechnout jejich názory. PC probíhá každý den počínaje nedělí 4. srpna do soboty 10. srpna vždy od 14 do 16 hod v Malém sále Jiráskova divadla.

Lektoři PC

Alena Zemančíková vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Po letech manuálních zaměstnání byla od roku 1988 dramaturgyní Západočeského divadla v Chebu. Od roku 1997 pracuje v Českém rozhlase. Napsala čtyři rozhlasové hry, natočila řadu autorských dokumentů a fejetonů, garantovala programové řady pořadů o kulturních dějinách a poezii. V roce 2008 vydala povídkovou knížku Bez otce, v roce 2009 vyšla dětská knížka Mařenka a Čenda a roku 2012 krátké texty v knize nazvané Značkování. Román Příběh v řeči nepřímé vydalo nakl. Větrné mlýny v roce 2015. V roce 2020 vyšla monografie o Činohře Národního divadla v Praze v letech 1990–2015 Zpětné zakreslení cesty. Kromě rozhlasového vysílání spolupracuje s  časopisem Listy, Tvar a s literární přílohou deníku Právo Salón. Píše sloupky pro internetový deník Referendum.  Narodila se v Praze, většinu života prožila v západočeském pohraničí a v Plzni, nyní žije v Praze. Má čtyři děti.

Jitka Šotkovská je teatroložka, dramaturgyně a redaktorka. Vystudovala bohemistiku a divadelní vědu, bakalářské, magisterské i doktorské studium absolvovala na FF MU v Brně. Je zakládající členkou divadla Tramtarie a následně Buranteatru, kde působila jako dramaturgyně, ale i herečka a kostýmní výtvarnice. Dnes Buranteatr pokračuje jako divadlo Vejminek. Řadu let psala scénáře pro pořady televizní stanice ČT:D a jako dramaturgyně pracovala pro platformu Dramox. Odborně se zabývá především českým divadlem a dramatem 20. a 21. století a divadelní kritikou. Působila na Katedře divadelních studií FF MU, Divadelní fakultě JAMU, dnes pracuje v Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR a jako redaktorka časopisu Svět a divadlo. Na Jiráskův Hronov jezdí přes dvacet let, nejdříve jako seminaristka, posléze jako moderátorka diskuzních klubů či recenzentka Zpravodaje. Jako členka lektorských sborů se pravidelně účastní krajských i národních postupových přehlídek.

Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režiséry Davidem Drábkem a Jankem Jirků. Je autorem nebo spoluautorem devíti divadelních her (poslední z nich byla nominována na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2022). Je prezidentem Českého střediska ASSITEJ, externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a jako divadelní lektor spolupracuje s NIPOS ARTAMA a pražským Divadlem Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HROBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé), projektovou skupinu Bylo nebylo (zaměřenou na autorské divadlo pro děti) a dětskou autorskou dílnu Čulibrk.

Ivo Kristián Kubák se k amatérskému i profesionálnímu divadlu dostal oklikou přes pokus o absolvování MFF UK. Na své tehdejší alma mater založil a vedl ochotnické divadlo pojmenované shodou okolností po dědečkovi manžela nevlastní dcery prof. Císaře. Profesionální kariéru započal absolvováním Katedry teorie a kritiky DAMU, následovala režie na Katedře činoherního divadla tamtéž a fakultní hattrick se snaží v současné době uzavřít doktorandským studiem v oboru divadla alternativního. Protože nebo přestože často pracoval na různých pozicích s divadlem zdánlivě nesouvisejících (programátor, dramaturg a režisér ČRo, nyní kreativní producent ČT), založil z pnutí po divadle postupně divadelní soubor Tygr v tísni (2010), ostrovní alternativní scénu Divadlo VILA Štvanice (2014) a plenérový festival Antická Štvanice (2016). Ve volném čase se sebemrskačsky věnuje návštěvám imerzivních produkcí všemožných evropských divadel, přestože mnohem radši s publikem manipuluje sám osobně.

 

Každý den bude PC doplněn hostem nejen z řad lektorů letošního Jiráskova Hronova.