94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Příliš hluboký výstřih

5.8.2023

Komentář Jany B. Hniličkové.

Tento krátký komentář vznikl zhruba tři hodiny po skončení první reprízy inscenace Totování a podnítily mě k němu reakce na incident, který se udál v závěru a jemuž se podrobněji nebudu věnovat. V tomto čase jsem opakovaně zaslechla úvahy o tom, zda tvůrci svým jednáním v rámci uměleckého tvaru tuto násilnou reakci náhodou nevyprovokovali, zda s ní neměli počítat, a dokonce zda z této situace náhodou netěží a pozornost si neužívají. Chtěla bych autory podobných komentářů vyzvat k zamyšlení nad tím, jestli se náhodou jejich myšlenky nebezpečně nepodobají úvahám, zda ta sukně přeci jenom nebyla příliš krátká a výstřih příliš hluboký. Debata o hranicích umělecké svobody je jistě možná, ale neměli bychom dopustit, abychom (například z unáhlenosti) začali relativizovat nepřípustné násilí.

Zpět