94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

PRO - PROces a PROdukt no.V

Lektoři: Pavel Skála a Jan Mrázek

Velké finále kontinuálního tříletého kurzu. Pro nové zájemce uzavřeno.

Během kurzu si společně projdeme cestou od tématu k divadelnímu tvaru. Co je důležitější – produkt, nebo proces?

Co nabízí proces?

Skrze proces tvorby může člověk více poznat, kým je. Jak myslí, jak pracuje se svými emocemi, co jsou jeho silné stránky, jak se vyjádřit před ostatními…

Co nabízí produkt?

Vytvářením divadelní inscenace může tvůrce diskutovat o společenských tématech, která se jeho samotného týkají. Vyjádřit se tak, aby si za tím mohl stát.

Seminář je určen pro ty, kteří hledají cesty k tvorbě, pro budoucí pedagogy a lektory nejen dramatické výchovy, i pro ty, kteří chtějí „pouze“ načerpat inspiraci nebo se sebe-poznávat. Setkání probíhají dvakrát do roka, vždy na Jiráskově Hronově a pak začátkem dubna v Mostě na festivalu PřeMostění.

Co bude náplní pátého setkání?

V minulých kurzech už jsme posbírali dramaturgické zkušenosti Anny Hrnečkové, psychosomatické zkušenosti Filipa Kardy a herecké zkušenosti Hany Malaníkové. Máme téma, máme texty. Zbývá tedy propojit zkušenosti z předešlých kurzů do první podoby divadelního tvaru.

Pavel Skála je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor a organizátor festivalů.

Jan Mrázek je divadelní lektor a muzikant. Absolvent KVD DAMU. V poslední době se pohybuje v Polsku, zejména ve spojení s venkovským Teatrem Węgajty.