94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

S – Scénografie

Lektorka Tereza Havlová

Scénografie by neměla vznikat jen pro oko, ale měla by těm, co v ní hrají a co inscenaci režírují, nabídnout nové nápady, možnosti i omezení. Měla by být propojeným systémem fungujícím na určitých pravidlech, která mohou být úplně odlišná od pravidel a zákonitostí v reálném světě, která ale platí (nebo se z nějakého důvodu narušují).

Na semináři si takový vlastní mikrokosmos zkusí každý účastník vytvořit.

Budeme si dělat sbírky, vzorníky materiálů, náčrty, nákresy, modely – týden budeme žít ve vlastních mikrosvětech, ve kterých zkusíme objevit co nejvíc zajímavostí. Budeme bádat a tvořit.

Společně si budeme procházet a ukazovat různé inspirace, možnosti a techniky, budeme si zkoušet prezentovat návrhy a nápady, ale bude dostatek prostoru i na individuální práci.

Na konci semináře se můžeme dohodnou i na závěrečné výstavě našich výtvorů.

Lektorka Tereza Havlová vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně a scénografii na Katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Je především scénografkou, občasnou performerkou. Velkou inspirací pro její práci jsou stará řemesla a techniky, ráda pracuje s materiály, které může nalézt kolem sebe nebo které si může sama vytvořit. Je zakládající členkou divadelní skupiny Musaši Entertainment Company, která se věnuje autorské tvorbě loutkového i alternativního divadla. Jako scénografka pracovala na inscenacích pro Naivní divadlo v Liberci, Malé divadlo v Českých Budějovicích a Divadlo Radost v Brně.