94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

S - Situace

Lektor: Milan Schejbal

Seminář bude zaměřen na dramatickou situaci jako základní stavební kámen interpretačního činoherního divadla.

Seminář je určen jak pro režiséry, tak pro herce – ti se mohou aktivně účastnit tvorby dané postavy z předlohy.

Co je to dramatická situace a jak ji účinně vytvořit. Jak vytvořit jevištní podmínky ke smysluplnému hereckému jednání. Vzájemná tvůrčí spolupráce režiséra a herců při interpretaci a tvorbě postav a jejich témat. Herecké partnerství a souhra. A to vše během praktického procesu zkoušení na základě daného dramatického textu, se kterým se frekventanti seznámí v průběhu semináře. Přirozenou součástí pak budou krátká cvičení na rozvíjení představivosti, kreativity, empatie a vzájemné komunikace.

Lektor Milan Schejbal je režisér, dramaturg a pedagog byl dvanáct let uměleckým šéfem a režisérem Divadla ABC v Praze. Od roku 2007 dosud zastává funkci uměleckého šéfa a režiséra v Divadle A. Dvořáka Příbram. Jako režisér se zaměřuje především na divadelní komedie, zajímají ho velké silné příběhy, nevyhýbá se ani dramatickým divadelním předlohám. Od roku 1996 se systematicky věnuje výuce režie na katedře činoherního divadla DAMU v Praze.

Asistent: Martin Holzknecht je členem hereckého souboru Divadla A. Dvořáka Příbram, neexistující country kapely a velice existujícího Divadla RADAR v Praze. Býval také hercem s loutkou v Malém divadle v Českých Budějovicích. Spolupracuje s divadelním souborem Geisslers Hofcomoedianten a s dramaturgicko-scenáristickým týmem ČT Déčko. Má rád bizarní zážitky, výlety, pomela a psy.