94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

ZÁ RUBNI

31.7.2022

In dustriální hai ku. Temná mini atura. Cest je spousta, ale žádná není ta správná.
In dustriální hai ku. Temná mini atura. Cest je spousta, ale žádná není ta správná. Žád ná. Po kus. Kus kus. Sudo kus. Kus času. Tempo ralita. Tempo rarita. Kon centrát. Kon denzát. Že žádná cesta není ta správná neznamená, že se ani po jedné z nich nedá dojít, jen je to jako hra na ovečky a vlky. Není to těžké, ale zároveň je. Není a je. Není a je. Není a jsem. Ne jsem. Ne hybnost. Po chybnost. Sou činnost. Sou hra. Ob jekt. Sub jekt. Ko existence. Od cizení. Ko. Od. Z cizení. Pod řízeni objektům. Ob klopeni. Mi zení. Tem no. Není to těžké, ale zároveň je. Záleží na duši toho, co jde. Protože ten, který rozumí, ví kudy jít, ale ten, kdo se snaží jít lesem, když jde cesta přes pole a nechápe, že na poli je vlčí mák, zatímco v lese sbírá bez, tak prostě nedojde. Ex pozice. Kom pozice. Kom pozit. Tvár nice. Pro pozice. Dis pozice. Sice. Smě sice. Lux fer. Trans fer. Do jiných sfér. Jak šlechetné je pomáhat a nebýt sám svým středem. Jak pozoruhodné umí být neúmyslně inspirovat svou vlastní vášní. Právě to je, dá se říct, mapa. Mapa. Struk tura. Mapa struktury. Struktura mapy. Kom pozice struk tur. Infra struktura. Supra struktura. Svět lo a tvar. Svět lo a tvář. Tvar a tvář. Dám ti směr, pokud ty mi dáš ten můj, pak ti půjdu naproti. Deka dence. Ri tualita. Vir tualita. In dividualita. Dua lita. Event ualita. Os lepení. Os vícení. Dis co. Techno. Ne přítomnost. Ne bytí. Ne hybnost. Taky jsem totiž ztracený a myslím, že už se nenajdu. Lab oratoř. Lab oratorium. Acid house. Do tek. Na do tek. Do tech. Do tech no. Ne cit. Rád poslouchám příběhy ostatních a hledám v nich sebe. Tra verza. Bez konce. Ko nec. Konec bez konce. Občas najdu střípky toho, čím jsem a chci být a vlastně tak navštěvuju sám sebe. Auto mat. Syn téza. Téza. Syn téza obrazu a zvuku. Syn téza objektů a světla. Cestu znáš, pokud máš nebo znáš kousek mě. Hypo téza. Foto syntéza. Ana mnéza. Delika téza. Pro téza. Téza. Anti téza. O!!!
 
Bra Ňo ma Zúch
 
(s použitím textu Terezy Ondryášové CESTY)
 

Zpět