94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

A VIDA! // OTTO

A VIDA! // OTTOHlavní program

5. 8. 2024 15:30 — 16:20

Řada D

5. 8. 2024 17:30 — 18:20

Řada C

5. 8. 2024 19:30 — 20:20

Sál Josefa Čapka

A VIDA!

Tři boty, Základní škola a Mateřská škola Třebotov

Zkušená tvůrčí dvojice, Václava Makovcová a Jana Barnová, sáhla po třech textech  z vynikajících Stromů pohádek Vladislava Stanovského a Jana Vladislava. Pohádka omalilinké stařence a malilinké kosti je možná známější, další dvě, Pohádka o domečku zhlíny a domečku ze soli a Pohádka o koze se stříbrným zvonkem, byly příjemným připomenutím méně známých látek, které jsou variací na oblíbený princip kumulování dějů s výraznou pointou. Předlohy nabízejí humor a jednoduchý syžet, který otvírá možnost tvorbě, hledání vlastních nápadů a hře.

Doporučení z Dětské scény, celostátní přehlídky dětského divadla a dětských recitátorů, Svitavy.

OTTO

Dětský divadelní soubor Švandova divadla na Smíchově, Praha 5

Příběh o českém vynálezci Ottovi Wichterlem, hrdinovi z chemické laboratoře, v autorské inscenaci Dětského divadelního souboru Švandova divadla.

‌Doporučení z Dětské scény, celostátní přehlídky dětského divadla a dětských recitátorů, Svitavy.